Subsidie

Subsidie asbest verwijderen

Vanaf 1 juli 2014 kan er gebruikgemaakt worden van subsidie voor het verwijderen van asbesthoudende daken. In de volgende situaties komt u in aanmerking voor subsidie bij het verwijderen van asbest:

  • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
  • De verwijdering van het asbesthoudende dak moet gestart en voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
  • U laat het asbesthoudende dak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
  • Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbesthoudende golfplaten en dakleien met asbest) en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Dakbeschot komt niet in aanmerking.

Wilt u in aanmerking komen voor de subsidie asbest verwijderen? Wij zetten de asbestinventarisatie op het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem) zodat de asbest saneerder de gegevens juist kan verwerken en de subsidie asbest verwijderen kan worden aangevraagd.