Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie voor de woonsector

Twijfelt u over de aanwezigheid van asbest in het pand dat u wilt kopen of verkopen? Voorkom ellende en laat een inspectie uitvoeren. Zowel de koper als de verkoper is erbij gebaat dat er geen verrassingen opduiken na het tekenen van het koopcontract. Er zijn verschillende redenen om een asbestinventarisatie uit te laten voeren in uw woning om erachter te komen of u asbest in huis heeft. Een gemeente kan u verplichten om een asbestinventarisatie uit te laten voeren indien uw woning van voor 1994 is en u van plan bent om te gaan verbouwen en/of renoveren. Ook kan de aan- of verkoop van een woning aanleiding zijn om een asbestonderzoek uit te laten voeren.

De aanwezigheid van asbest in huis hoeft geen probleem te zijn. Wanneer u de woning voortijdig laat onderzoeken op de aanwezigheid van asbest, voorkomt u onaangename verrassingen of zelfs gevaarlijke situaties.

Asbest in huis?

Er zijn veel asbesthoudende toepassingen in woningen, dus laat u niet verrassen tijdens een renovatie of na de aankoop van een huis. Op de afbeelding hiernaast ziet u op welke plekken vaak asbest in huis gevonden wordt.

Asbest verwijderen als particulier

Wanneer blijkt dat er asbest in huis aanwezig is, hoeft dit niet altijd verwijderd te worden. Als het asbest in materiaal verwerkt zit en er niets mee gebeurt, is verwijdering niet altijd nodig. Kunnen de asbestvezels snel vrij komen, dan zal het advies zijn om het asbest in huis te laten verwijderen. Uiteraard kan er worden besloten om het asbest te laten verwijderen ondanks dat dit niet direct nodig is. Asbesthoudende toepassingen zoals golfplaten en dakleien die toegepast zijn als dakbeplating moeten voor 2024 verwijderd zijn. 

Onze asbestdeskundige zal door middel van een asbestinventarisatierapport een duidelijk advies geven betreft het aanwezige asbest. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de vervolgstappen die gemaakt dienen te worden wanneer u asbest in huis heeft.

Asbest verwijderen: zelf doen of laten doen?

Wilt u asbest in huis of schuur verwijderen, dan is er toestemming nodig van de gemeente. Hiervoor kunt u een melding doen via het Omgevingsloket. Bepaalde asbesthoudende materialen met een oppervlakte tot 35 vierkante meter mag u zelf verwijderen. Bijvoorbeeld asbestplaten die zijn vastgeschroefd (golfplaten op een schuurtje) en vloerzeil dat niet is vastgelijmd. Is het meer dan 35 vierkante meter, dan moet u een deskundig asbestsaneringsbedrijf inschakelen. Voor advies op dit gebied kunt u contact opnemen met ons.

Asbestinventarisatie voor bedrijven en utiliteitsgebouwen

In veel gevallen levert asbest in bedrijfsgebouwen geen risico op. Het asbest is vaak zo verwerkt in verschillende materialen dat het niet zomaar vrijkomt. Het is dan ook niet altijd verplicht om het asbest te laten verwijderen. Wel is het voor u van belang om te weten of en waar er asbest in het gebouw verwerkt is. Dit is belangrijk bij werkzaamheden in en om het gebouw in de toekomst. Ook kan het vervelende situaties voorkomen, zoals het onverwacht vrijkomen van asbest door beschadiging van een bepaalde toepassing.

Na het uitvoeren van een asbestinventarisatie door een van onze asbestdeskundigen in het bedrijfspand, weet u of er asbest aanwezig is en hoe u hiermee om dient te gaan. Zo kunt u zorgen voor een veilige situatie voor alle werknemers en gebruikers van het bedrijf.

Asbest in bedrijven komt veel voor

Veltkamp Milieu heeft in de afgelopen jaren vele asbestinventarisaties uitgevoerd in opdracht van bedrijven. Regelmatig komt het voor dat de eigenaren en gebruikers van het pand niet op de hoogte zijn van het feit dat er asbest aanwezig is in het pand. Door het uitvoeren van een asbestinventarisatie door een van onze asbestdeskundigen in het bedrijfspand weet u of er asbest aanwezig is en hoe u hiermee om dient te gaan. Zo kunt u zorgen voor een veilige situatie voor alle werknemers en gebruikers van het bedrijf.

Asbest in bedrijven: is asbestinventarisatie verplicht?

De huidige Nederlandse wetgeving schrijft voor dat er voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden in bedrijfspanden van vóór 1994 een volledige asbestinventarisatie uitgevoerd moet worden. Deze mogen alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zoals Veltkamp Milieu.

Ook wanneer u een asbestsaneringsbedrijf wilt inschakelen voor het verwijderen van asbest in bedrijven, dient er voorafgaand aan dit project een asbestinventarisatierapport te worden opgemaakt. Wanneer u een asbestinventarisatierapport tot uw beschikking heeft kan deze gebruikt worden om een offerte op te vragen voor het asbest saneren. Veltkamp Milieu kan vrijblijvend offertes opvragen bij verschillende betrouwbare partijen zodat u weet waar u aan toe bent.
Naast de verplichte situaties zijn er ook andere redenen waarbij het gewenst is te weten of er asbest aanwezig is. Dit kan vanwege gezondheidsrisico’s, maar er kunnen ook juridische of financiële redenen zijn. Ook voor deze situaties kunnen wij voor een scherpe prijs een asbestinventarisatie of een asbestonderzoek uitvoeren.

Asbestinventarisatie voor agrarische bedrijven

In het buitengebied van Nederland zijn nog veel stallen en schuren te vinden met asbesthoudende dakbedekking. Ook voor het vervangen van zo’n dak is een inventarisatie verplicht. 

Let erop dat de overheid u verplicht de zichtbare, asbesthoudende golfplaten te verwijderen voor 2025. De overheid stimuleert met verschillende regelingen de vervanging van asbesthoudende daken. Wij kunnen u precies uitleggen wat dit voor u betekent. In de meeste gevallen betekent dit een forse besparing op de kosten. Verbouwplannen? Laat het ons dan weten. We maken vrijblijvend een offerte, zodat u weet waar u aan toe bent.

Asbestinventarisatie voor grote en kleine industrie

Asbest en schadelijke keramische vezels zijn in het verleden vaak toegepast in de industrie. Door de complexiteit van installaties is het echter niet altijd duidelijk waar de asbest of keramische toepassingen zich bevinden. Dit kan onverwachts leiden tot ongewenste vertragingen in het productieproces en dus hoge kosten met zich meebrengen.

Onze gecertificeerde asbestinventariseerders (DIA’s) houden zich hier dagelijks mee bezig en brengen de gegevens van asbest en keramische toepassingen in procesinstallaties schematisch in kaart. Wij kunnen in alle installaties en op alle locaties onderzoek uitvoeren naar eventuele aanwezigheid van asbest en keramische toepassingen.

Ook in geval van calamiteiten!