Team

André Veltkamp

André Veltkamp

Eigenaar en directeur, deskundige asbestinventarisaties

Sharita Veltkamp

Sharita Veltkamp

Financiële administratie, planning


Rudi Plas

Rudi Plas 

Deskundige asbestinventarisaties


Deskundige asbest inventarisatie


Deskundige asbestinventarisaties


Werkwijze

  • Asbestonderzoek
  • Globale inventarisatie
  • Risico-inventarisatie
  • Laboratoriumonderzoek
  • Voorlichting

Van inspectie tot voorlichting

Bij een asbestinventarisatie wordt gekeken naar de aanwezigheid van asbest in en om een pand. Er zijn verschillende soorten inventarisaties, variërend van een globale inventarisatie tot een volledige asbestinventarisatie. Afhankelijk van de situatie bepalen we welke inspectie bij u van toepassing is.

Als u een gebouw van vóór 1994 wilt slopen of renoveren, is het verplicht om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Maar ook als u een woning wilt kopen of verkopen, kan het verstandig zijn om een asbestinspectie uit te laten voeren. Hierdoor komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. In sommige gevallen is het wenselijk om een gebouw te inspecteren dat nog in gebruik is. Bijvoorbeeld om een inschatting te maken of gebruikers mogelijk worden blootgesteld aan vezels.

Wij voeren uiteenlopende inspecties uit voor particulieren, mkb, agrarische bedrijven, sloopaannemers, woningcorporaties, architectenbureaus, makelaars, vastgoedbeheerders, kleine en grote industrie en utiliteitsgebouwen. Door onze kennis van de woningmarkt bieden wij voor iedereen een goede en betaalbare oplossing.

Volledig asbestonderzoek

In gebouwen die zijn gebouwd vóór 1994 is meestal asbest toegepast. 

Het werd gebruikt voor allerlei doeleinden: van dakbedekking tot vensterbanken, van vloerbedekking tot lijm. Of asbest is toegepast, is voor u niet altijd even duidelijk zichtbaar. Onze inspecteurs zijn opgeleid om deskundig en doeltreffend te onderzoeken of er asbest aanwezig is. Zij doen dit volgens de verplichte bijlage 13 A.

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

  • Onze inspecteur komt bij u langs. Eerst zal hij u duidelijk uitleggen wat hij gaat doen, en ook na afloop staan we klaar voor al uw vragen.

Tijdens de inspectie wordt een gebouw in principe “non-destructief” onderzocht. Dat betekent dat er geen zichtbare beschadigingen worden achtergelaten. Bij dit onderzoek wordt door onze inspecteurs licht gereedschap gebruikt, zoals een schroevendraaier of een beitel. Ze controleren alle mogelijk verdachte ruimtes, zoals ventilatiekanalen, kruipruimtes onder de vloer, onder het dak en in de meterkast. De inspecteurs moeten hierbij toegang hebben tot alle ruimtes in het pand. Indien nodig worden er monsters genomen die worden onderzocht in het laboratorium. 
Daarnaast kijken we naar tekeningen, archiefmateriaal van verbouwingen en renovaties. Eventueel komen eerder uitgevoerde asbestsaneringen hierbij ook aan bod.

  •  Als uit dit onderzoek naar voren komt dat er een redelijk vermoeden is op de aanwezigheid van “niet-direct waarneembaar asbest” wordt een destructief onderzoek geadviseerd.

Er moet dus gebroken worden voordat er gecontroleerd kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een vermoeden bestaat dat er asbest aanwezig is in de fundering, tussen spouwmuren of in de riolering van een woning. Vanzelfsprekend overleggen wij met u over de aanpak en de schade die kan ontstaan, voordat we beginnen aan het onderzoek. 
Vaak wordt een dergelijk onderzoek gedaan vlak voordat de sloop of verbouwing begint. Zo’n onderzoek wordt altijd gedaan in samenwerking met een gecertificeerde asbestverwijderaar, om te voorkomen dat tijdens de inspectie een asbestbesmetting ontstaat.
Indien destructief onderzoek om wat voor reden dan ook bezwaarlijk is en daarom niet uitgevoerd kan/mag worden, wordt het asbestinventarisatierapport geschikt om alleen de daarin opgenomen asbesthoudende toepassingen te saneren. Ook worden ruimtes/constructies die niet onderzocht mochten worden uitgesloten van de rapportage.

Globale inventarisatie

Bij koop of verkoop van een woning

Een globale inventarisatie geeft u een overzicht van eventueel aanwezig asbest. Het is een snelle en goedkope methode die veel gebruikt wordt bij de koop of verkoop van een woning. Het onderzoek is niet destructief, dus er wordt geen schade toegebracht aan de woning. Het geeft zowel de verkoper als de koper een eerlijk beeld over de aanwezigheid van direct zichtbaar asbest, waardoor de kans op verrassingen en discussies achteraf aanzienlijk wordt verminderd.

Risico-inventarisatie

Voor gebouwen die in gebruik zijn

Een risico-inventarisatie voeren we uit in een gebouw dat nog in gebruik is. We onderzoeken aan welke risico’s de gebruikers worden blootgesteld. Ook geven we advies over de aanpak van het asbestprobleem. In sommige gevallen is het verwijderen van het asbest de enige optie, maar in enkele gevallen is een adequate afscherming voldoende. Twijfelt u over de aanwezigheid van asbest in uw pand, en wilt u uitsluiten dat de gebruikers hieraan worden blootgesteld? Neem dan contact met ons op.

Laboratoriumonderzoek

Als er monsters zijn genomen tijdens een inspectie, worden deze onderzocht in een laboratorium. Daarvoor werken we samen met een geaccrediteerd laboratorium dat is gespecialiseerd in asbestanalyses. Met het blote oog is asbest vaak moeilijk te herkennen. Daarom wordt gebruikgemaakt van uiterst gevoelige analyseapparatuur. Uiteraard voldoen ook hun resultaten aan de verplichte normen.

Voorlichting

Voor mensen die te maken hebben met asbest

Sinds een paar jaar geven we voorlichting aan onderhoudsmedewerkers van woningbouwverenigingen. In bijeenkomsten laten wij zien welke materialen “verdacht” zijn. We geven ook aan hoe u hiermee om moet gaan, en wanneer het inschakelen van een deskundige vereist is. Zo kunnen onze klanten hoge kosten bij een asbestbesmetting voorkomen. Ook bedrijven en particulieren die zijdelings te maken hebben met asbest, kunnen bij ons terecht voor advies. We hebben bijvoorbeeld een speciaal voorlichtingsprogramma voor schildersbedrijven en bewoners. Wilt u meer weten over onze voorlichtingsmogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

De Nederlandse Asbest Ammovatie (dNAA)

Waar dNAA voor staat:

Dat er veel bedrijven zijn die (schijn)veiligheid verkopen, is eenieder inmiddels meer dan duidelijk geworden. Voorbeelden passeren bijna dagelijks de revue. Opdrachtgevers, probleemeigenaren dan wel eigenaren van het asbest, laten zich in veel gevallen leiden door de adviezen die zij krijgen. In de praktijk leidt dit vaak tot onnodig of onacceptabel hoge kosten. Toch laten opdrachtgevers zich verleiden om goedkeuring te geven. Elk project zal door de professionals van dNAA afzonderlijk worden beoordeeld. Hierbij zal de nadruk liggen op de optimalisatie tussen efficiency en veiligheid. Door de juiste balans te zoeken tussen beiden is men niet afhankelijk van de database (SMART) waaruit gegevens worden gegenereerd die niet specifiek op uw project van toepassing zijn. dNAA beoordeelt alles project-specifiek. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van dNAA? Raadpleeg dan de volgende website: www.dnaa.nl.

Veltkamp Milieu wordt door dNAA als erkend asbestinventarisatiebureau ingezet.

Procescertificaat asbestinventarisatie

Regelgeving

Voor de actuele wet- en regelgeving omtrent asbestinventarisatie en asbestsanering verwijzen wij u naar de website van Acsert, de Stichting Certificatie Asbest.
www.ascert.nl

Wilt u werken met protocollen of bent u hierin geïnteresseerd? Dan verwijzen wij u naar de website van dNAA.
www.dnaa.nl