Calamiteiten

Stormschade, brandschade, explosies, waterschade en ongevallen

Veltkamp Milieu staat 24/7, 365 dagen per jaar voor u klaar bij noodsituaties, incidenten of een asbestcalamiteit! Heeft u een calamiteit? Bel nu 06 - 51 26 97 17 of mail naar info@veltkampmilieu.nl.

Bij brand, explosies, ongeval, storm- en waterschade en bij onbewust en onverhoopt bewerken van asbesthoudende materialen bestaat er een kans dat asbestdeeltjes in de lucht en in de omgeving terechtkomen. We spreken dan van een asbestcalamiteit.
Snel en adequaat handelen is hierbij van groot belang. In eerste instantie om de veiligheid van de omstanders te waarborgen, maar ook om verdere verspreiding van asbest te voorkomen. Met deskundig optreden beperkt u (onnodige) risico's of overlast tot het minimum.

Asbestcalamiteit, en dan?

 • Bepalen van aard en omvang van het vrijgekomen asbest
 • Risicobeoordeling asbest van actueel en/of potentieel risico (lucht vs. deeltjes)
 • Afzetten van het (potentieel) met asbest verontreinigde gebied
 • Planvorming asbestverwijdering en eventuele asbestverontreinigingen
 • Coördinatie en toezicht op asbestverwijdering door een gecertificeerde asbestsaneerder
 • Ondersteuning opdrachtgever bij het afhandelen van de oplevering (vrijgave, documentatie)

Veltkamp Milieu helpt u met:

 • Onderzoek
 • Risicobeoordeling
 • Advies aan de eigenaar
 • Uw communicatievraagstukken tijdens de asbestcalamiteit
 • Voorlichting geven
 • Advies aan brandweer, hulpverleners, milieu-instanties en gemeenten

Bij directe calamiteiten belt u met Veltkamp Milieu: 06 - 51 26 97 17.